Het indexcijfer per oktober 2018 bedraagt +2,1

Bruto maandsalaris eerstejaarsstagiaire na indexering € 2.371 (was € 2.322).

Tweedejaarsstagiaire € 2.702 (was € 2.646)

Derdejaarsstagiaire € 3.003 (was € 2.941).