Opleidingsverpl stagiaires - patroonscursus verplicht

 

 

Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

 

Patroonscursus verplicht voor elke patroon

Voor alle patroons die vanaf september 2020 een stagiaire gaan begeleiden die in maart 2021 met de nieuwe Beroepsopleiding starten geldt de eis dat zij een patroonscursus dienen te volgen.

 

Van belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim vóór 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding begint.

 

Voor een (beoogd) patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft gevolgd volstaat een cursus van drie uur, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.

 

Zie voor meer informatie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vernieuwde-beroepsopleiding-kaders-patroonscursus-bekend

 

Basistest


Voor de start van de vernieuwde beroepsopleiding leggen de stagiairs een basistest af. Het is een juridisch-inhoudelijke test. De stagiaire kan er niet voor zakken. Als uit de test blijkt dat kennis ontbreekt, is het de verantwoordelijkheid van de stagiaire en diens patroon om tekorten in kennis weg te werken. https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vernieuwde-beroepsopleiding-advocaten-start-in-maart-2021

 

Lokale Opleidingsverplichtingen stagiaires in tijden van corona

 

- JB-lezingen:

Voor de stagiaires waarvan de 3-jaarstermijn van de stageperiode afloopt vóór 1 maart 2021 en nog niet 2 Jonge Balielezingen hebben bijgewoond, kunnen de Jonge Balie-lezingen via een webinar worden gevolgd.

 

- 6 PO-punten:

In plaats van een externe cursus is het voor stagiaires toegestaan om een PO -waardig webinar te volgen, ook als deze alleen in house gegeven wordt. Vooralsnog is daar geen einddatum aan verbonden.

 

-Justitia:

Stagiaires die in 2020 Justitia niet konden bijwonen, worden vrijgesteld van het bijwonen van het Justitia seminar. De 2 punten dienen te worden aangevuld met PO-waardige punten, zie hierboven.

 

Proceservaring

 

- Opstellen processtukken:

Voor het verkrijgen van de stageverklaring blijft vereist dat de stagiaire 10 processtukken opstelt.

 

- In rechte optreden:

Ook  5 maal in rechte optreden blijft vereist.

 

 N.B. Stagiaires, waarvan de 3 jaarstermijn van de stage afloopt in maart 2021 en door de corona maatregelen problemen ondervinden bij het verkrijgen van voldoende optredens in rechte,  kunnen contact opnemen met de orde via eindverslagen@aova.nl.  Bij uitzondering en met toestemming van de raad kan hooguit 1 optreden  in rechte worden vervangen door 1 of meerdere extra processtukken, afhankelijk van de inhoud van het processtuk.

 

Stage duur:

De stagetermijn is drie jaar op fulltime basis; in geval van deeltijd geldt de van rechtswege verlengde termijn.

 

Terug naar het nieuws-overzicht