Persbericht Dekenprijs

 

PERSBERICHT

 

Op donderdag 20 maart 2014 ontvangt de Amsterdamse advocaat Prof. Liesbeth Zegveld de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

 

Prof. Zegveld is sinds 2000 advocaat in Amsterdam. Zij is verbonden aan het kantoor Prakken d'Oliveira en zij is hoogleraar ‘War Reparations’ in Utrecht. Zij richt zich op mensenrechten en in het verlengde daarvan ook de rechtsbijstand aan oorlogsslachtoffers en aansprakelijkheid van schade in internationale milieuzaken.

 

Het thema van de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten is dit jaar 'De Amsterdamse Advocaat'. Dit thema wordt tijdens een mini-symposium van diverse kanten belicht door sprekers van binnen en buiten de advocatuur. De sprekers zijn onder meer: Carolien Gehrels, wethouder; Martijn Snoep, managing partner De Brauw Blackstone Westbroek; Nardy Desloover, deken Rotterdamse Orde van Advocaten.

 

Aan het eind van de vergadering wordt de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde uitgereikt aan Prof. Zegveld. Zij krijgt deze prijs omdat zij zich als Amsterdamse advocaat heeft onderscheiden op een buitengewoon complex rechtsgebied; de aantasting van mensenrechten in oorlogssituaties en de aanpak van internationale milieuschades. Zij treedt op voor slachtoffers en heeft daardoor te maken met verweerders die zich met man en macht verdedigen tegen de argumenten die voor hun aansprakelijkheid voor schade worden aangevoerd.

 

Als advocaat moet Prof. Zegveld zich een nieuwe weg banen door dit onontgonnen rechtsgebied, formeel-juridische barrières als ingewikkelde verjaringsvraagstukken slechten en de gedachte ingang doen vinden dat de Staat en grote ondernemingen aansprakelijk kunnen zijn voor gebeurtenissen die zich in een ver verleden in een niet-Nederlands gebied hebben afgespeeld. Dit betekent in de praktijk doorprocederen tot de Hoge Raad.

 

Prof. Zegveld boekte succes in procedures tegen de Staat der Nederlanden ter verkrijging van erkenning en vergoeding van de schade van de oorlogsweduwen van Moslimbroeders in Srebenica en oorlogsweduwen in Indonesië. In een procedure die zij in opdracht van Milieudefensie tegen Shell voerde kreeg zij gedeeltelijk gelijk ter zake de aansprakelijk voor olievervuiling in de Shell Nigerdelta.

 

Dit vergt niet alleen een grote kennis van het rechtsgebied maar ook vindingrijkheid, overtuigingskracht en vooral ook doorzettingsvermogen. Beginnen aan zaken waar anderen geen oplossing zien en die ook tot een goed einde brengen. Voor de slachtoffers bestaat de winst vaak niet zozeer uit de financiële compensatie maar uit de erkenning van de fouten uit het verleden.

 

De Amsterdamse Dekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt op de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde aan een advocaat met bijzondere verdiensten. In 2011 ontving Prof. Zegveld al de Clara Meijer-Wichmann-penning als erkenning voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens.

Eerder werd de Dekenprijs onder meer uitgereikt aan mr. B. Samkalden, mr. B. Böhler, mr. G.G.J. Knoops, mr. P.H. Bakker Schut, mr. C. Drion, Prof. F.A.W. Bannier, mr. E. Dommering en mr. R.J. Hamerslag.

 

Voor inlichtingen:

mr. P.N. van Regteren Altena

deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten

Paulus Potterstraat 18

1071 DA  AMSTERDAM

Tel. 020-589 60 09

Terug naar het nieuws-overzicht