Bijeenkomst vreemdelingenrechtadvocaten 23 juni 2014

Bijeenkomst over het programma KEI  
(digitalisering van de rechtspraak)
voor vreemdelingenrechtadvocaten

 

Als vreemdelingenrechtadvocaat heeft u ongetwijfeld vragen over de komende modernisering en digitalisering van de rechtspraak en de gevolgen daarvan voor uw dagelijkse praktijk. Daarom organiseert de NOvA een speciale informatiebijeenkomst, om u in de gelegenheid te stellen uw vragen te stellen aan medewerkers van de programma’s KEI van het ministerie van Veiligheid en Justitie (dat de wetgeving voorbereidt) en de Raad voor de  Rechtspraak (dat het nieuwe digitale systeem ontwikkelt). Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw wensen ten aanzien van de voorzieningen die het digitale systeem tenminste moet bieden, kenbaar maken.

 De bijeenkomst vindt plaats op:

 23 juni

10.00 tot 12.30 uur

Meeting Plaza The World of Society 3.0

Godebaldkwartier 20

3511 DX Utrecht

zaal 217a (Sagrada Familia)

 

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres nederlandseordevanadvocaten@gmail.com

Indien u specifieke vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze van te voren melden. U kunt dat doen bij dhr. Y.M. Jouvenaar van de afdeling Communicatie van de landelijke Orde, via het e-mailadres y.jouvenaar@advocatenorde.nl 

 

Hoogachtend,

 

mr. B. van Tongeren (wnd landelijk deken en portefeuillehouder Communicatie en KEI.)

 

Klik hier voor een routebeschrijving naar Meeting Plaza Utrecht.

Klik hier voor meer informatie over de digitalisering van de rechtspraak

Terug naar het nieuws-overzicht