Per 1 april 2013 is de werkwijze voor de behandeling van nevenvoorzieningen bij echtscheiding met betrekking tot een verdeling of een verrekening gewijzigd (artikel 9 procesreglement scheidingszaken).  De wijziging heeft betrekking op:

het niet meer afsplitsen van een verzochte nevenvoorziening tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, verdeling van een eenvoudige gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden, doch gelijktijdige behandeling met het scheidingsverzoek;
het (verplichte) gebruik van een webformulier.
 

Het LOVF wil de veranderde nieuwe werkwijze evalueren. Daartoe is een korte enquête beschikbaar via de website van de VFAS. De leden van de VFAS hebben persoonlijk een bericht ontvangen over de enquête.

 

Echter ook de niet leden van VFAS worden uitdrukkelijk uitgenodigd om de enquête in te vullen.

 

De enquête kunt u bereiken via onderstaande link:

http://www.verder-online.nl/evaluatie-werkwijze-verdelen-en-verrekenen-voor-de-advocatuur

 

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

 

mr. K.H. (Karen) de Lang, secretaris LOVF 

Landelijk Stafbureau, 0652807036

bereikbaar ma-di-do-vrij

www.rechtspraak.nl