Schrappen tableau bij ontbreken certificaat beroepsopleiding en stageverklaring na 3 jaar stage

 

 

Aangezien de nieuwe Beroepsopleiding tenminste  2 ½ jaar duurt  heeft beëdiging kort voor  de start van de Beroepsopleiding  de voorkeur, opdat zo nodig nog tijdens de stageperiode ruimte is voor herkansingen van examens.

 

In het nieuwe artikel 8c lid 2 Advocatenwet wordt bepaald dat stagiaires die 3 jaar na de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding  én de stageverklaring, geschrapt worden van het tableau.

 

Voor stagiaires die in deeltijd werkzaam zijn, wordt de termijn van 3 jaar naar evenredigheid verlengd, met dien verstande dat deze verlenging niet meer dan 3 jaar kan bedragen. Indien de raad op grond van artikel 9b, lid 2, de stage heeft verlengd, wordt de termijn van 3 jaar verlengd met de in de beslissing opgenomen termijn, met dien verstande dat deze verlenging niet meer dan 3 jaar kan bedragen.

 

Uiterlijk in de vergadering van de raad in de maand voorafgaand aan het einde van de 3-jaarstermijn van de betreffende stagiaire zal de raad een beslissing nemen of de stageperiode verlengd moet worden.

 

In de vergadering van de raad van 10 oktober 2014 heeft de raad bepaald dat de stageperiode van stagiaires die niet over voldoende praktijkervaring beschikken, wordt verlengd met 6 maanden. Bij uitzondering zal de raad nadien nog eenmaal een verlenging van 6 maanden kunnen geven. Indien de stagiaire dan niet over voldoende praktijkervaring ( waaronder proceservaring) beschikt, zal hij geschrapt worden van het tableau.

 

Om te voorkomen dat stagiaires wegens onvoldoende proceservaring geschrapt worden van het tableau, zullen de eindverslagen van de patroons eerder opgevraagd worden, opdat  tijdig vastgesteld wordt of de stagiaire voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van de stageverklaring.

 

De raad kan alleen de stage verlengen op grond van niet voldoende praktijkervaring; het niet tijdig behalen van de naast de beroepsopleiding geldende opleidingsverplichtingen, is geen grond voor verlenging van de stageperiode.

Terug naar het nieuws-overzicht