Geen vaste tarieven


Iedere advocaat mag zelf bepalen hoeveel hij vraagt voor een bepaalde zaak. Dit betekent dat u alle ruimte heeft om met uw advocaat te onderhandelen en prijsafspraken te maken. Bespreek de kosten in het eerste gesprek met de advocaat. Dat voorkomt discussie achteraf. Het eerste gesprek is ook het moment waarop u uw advocaat kunt vragen of u in aanmerking komt voor financiële overheidssteun. Voor mensen die weinig of geen geld hebben betaalt de overheid een deel van de kosten van de advocaat.

De kosten van de advocaat hangen mede af van het aantal uren dat de advocaat aan uw zaak besteedt. Dit aantal uren wordt vervolgens vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Als verschillende advocaten aan uw zaak hebben gewerkt, kunnen hun tarieven verschillen. Het uurtarief hangt af van de ervaring en specialisatie van de advocaat. Daarnaast kunnen meespelen: de haast/urgentie van de zaak, de aard van de zaak of andere factoren.

De uurtarieven kunnen sterk variëren: van € 100,- per uur tot meer dan € 500,- per uur. Steeds meer advocatenkantoren tonen de uurtarieven op hun website.

Besef wel dat het lastig is om een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. De advocaat kan immers niet voorspellen hoe de zaak loopt en wat de tegenpartij gaat doen. Misschien gaat u, of uw tegenpartij wel in hoger beroep. Dit betekent meer kosten. Denk bijvoorbeeld ook aan getuigen die moeten worden gehoord. Hoe meer dat er zijn, hoe duurder het wordt.

Als u in hoger beroep gaat begint u eigenlijk een nieuwe zaak. U kunt dan ook opnieuw afspraken maken over de kosten. U kunt ook met de advocaat bespreken of hij bereid is een prijsafspraak te maken voor de hele zaak/juridische procedure.

 

Gefinancierde rechtsbijstand


Mensen met een bepaald inkomen – tot circa € 25.000 voor alleenstaanden of € 36.000 voor niet-alleenstaanden – kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (zie voor actuele gegevens de website van de Raad voor Rechtsbijstand). Valt u binnen deze inkomensgroep? Dan kunt u terecht bij een advocaat die optreedt voor mensen voor wie het moeilijk is rechtshulp te betalen. Er staan ongeveer 7.500 advocaten ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op sommige gebieden (familierecht, strafrecht, jeugdrecht e.d.) stelt de Raad voor Rechtsbijstand extra inschrijvingseisen aan advocaten.

 

Juridisch Loket


Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie die gesteund wordt door de overheid. Iedereen kan hier terecht voor gratis juridisch advies op alle rechtsgebieden. Het Juridisch Loket kijkt ook naar de mogelijkheden voor mediation. Het Juridisch Loket verwijst u, als het nodig is, naar een gespecialiseerde advocaat. U krijgt een korting van ongeveer € 50,- op de eigen bijdrage als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en van daaruit wordt doorverwezen naar een advocaat.

Uw advocaat wordt dan voor een deel betaald door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Zelf betaalt u een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. Ook andere kosten moet u zelf betalen (zoals de griffierechten bij het voeren van een procedure). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage kan variëren van ongeveer € 196,- tot circa € 823,- per zaak (exclusief hoger beroep). Voor personen- en familierecht kan uw eigen bijdrage variëren van ongeveer € 340,- tot circa € 849,- per zaak. Voor bemiddeling (mediation) geldt een lagere eigen bijdrage. Voor eenvoudige adviesvragen moet u rekening houden met een eigen bijdrage vanaf € 77,-. Kijk voor de actuele cijfers en voorwaarden op www.rechtsbijstand.nl.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dan mag u ook zelf een advocaat benaderen als deze advocaat gefinancierde rechtsbijstand aanbiedt.

Als u gefinancierde rechtsbijstand krijgt, moet u de ‘eigen bijdrage’ aan uw advocaat betalen meestal voordat de advocaat met uw zaak begint. U kunt dit met uw advocaat bespreken. Sommige gemeenten geven bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage bij gefinancierde rechtsbijstand. Informeer bij uw gemeente. Ook is het mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden. Rechtsbijstand bij een echtscheiding is bijna altijd uitgesloten van de rechtsbijstandverzekering. In sommige strafzaken krijgt u automatisch een advocaat toegewezen.