Opleidingsmaatregelen en stagebesluit

 

Stagiaires dienen naast het behalen van het certificaat van de Beroepsopleiding, aan een aantal opleidingseisen te voldoen. De datum van de eerste beëdiging is bepalend voor de Opleidingsmaatregel die op u van toepassing is.

 

  

Beleidsregel stage en patronaat 2021 en Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier)

 

Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen 

 

Stagebesluit 2018

 

Formulier stageverslag 2021

Formulier stageverslag voor stagiaires die nog deelnemen aan de oude beroepsopleiding

Bijlage stageverslag stagiaire ondernemer en stagiaires met buitenpatroon

 

 

 

 

Archief Opleidingsmaatregelen en Stagebesluiten