Opleidingsmaatregelen en stagebesluit

 

Opleidingsverplichtingen stagiaires

Stagiaires moeten, naast de beroepsopleiding, 10 plaatselijke opleidingspunten behalen, zie art. 3.10 lid 1 Voda.
Naast het seminar van Justitia (2 pntn) en het bijwonen van tenminste 2 Jonge Balielezingen (1 punt per lezing) dienen stagiaires nog 6 punten te behalen, via minstens nog één externe fysieke bijeenkomst/cursus.
Webinars mogen wel meetellen, maar gelden niet als die externe fysieke cursus.

Welke processtukken tellen mee?
Artikel 3.9 onder b. Voda bepaalt dat de stagiaire 10 stukken moet hebben vervaardigd, waaronder ten minste 7 processtukken.
In artikel 13 lid 4d Beleidsregel stage en patronaat 2023 worden voorbeelden gegeven van processtukken die niet mee kunnen tellen tenzij naar het oordeel van de raad van de orde sprake is van voldoende juridisch en inhoudelijk gewicht. Ten onrechte staat onder de voorbeelden ook een concentratiemelding genoemd, terwijl dat niet een processtuk is. De concentratie melding kan, bij voldoende gewicht, wel vallen onder de resterende 3 stukken.

De datum van de eerste beëdiging is bepalend voor de Beleidsregeldie/het Stagebesluit dat op u van toepassing is.

 

Beleidsregel Stage en patronaat 2024 voor stagiaires beëdigd na 1 september 2023.

 

Beleidsregel stage en patronaat 2023 en Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier)

 

Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen 

 

Stagebesluit 2022

 

Formulier stageverslag 

Formulier stageverslag voor stagiaires die nog deelnemen aan de oude beroepsopleiding

Bijlage stageverslag stagiaire-ondernemerrs

 

 

 

 

Archief Opleidingsmaatregelen en Stagebesluiten