Jonge Balie

Alle jonge advocaten die net zijn beëdigd, worden automatisch lid van de Jonge Balie.
De Jonge Balie organiseert regelmatig Jonge Balie lezingen voor advocaat-stagiaires. Voor deze lezingen kunnen punten gehaald worden (zie voor meer informatie de van toepassing zijnde Opleidingsmaatregelen). Met ingang van 2013 is het bijwonen van 2 Jonge Balie lezingen verplicht. Ook organiseren ze de andere activiteiten zoals bijv. borrels, sporttoernooien en/of cabaretvoorstellingen.

 

Zie ook de website van de Jonge Balie in het arrondissement Amsterdam.

 

 

 

Stichting Jonge Balie Nederland

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. SJBN behartigt de algemene belangen van jonge advocaten. De stichting signaleert bijvoorbeeld problemen waar advocaten op lokaal niveau tegenaan kunnen lopen. SJBN vertegenwoordigt ook de stem van jonge advocaten als het om beleidsterreinen van de Orde gaat, zoals diversiteit en opleidingen. Daarnaast organiseert SJBN activiteiten zodat jonge advocaten onderling goed contact kunnen houden.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Jonge Balie Nederland.