Digitale uittreksels van diploma's per email opsturen voor een verzoek tot beëdiging

 

 

 

Vanaf 1 mei 2015 is het  mogelijk om het beëdingsverzoek schriftelijk per gewone  post in te dienen bij het Bureau van de Orde aan de Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam. Hierdoor hoeft u niet meer in persoon langs te komen voor het indienen van het beëdigingsverzoek waarbij de originele bul getoond moet worden.

 

Tot nu toe is het bij een verzoek tot beëdiging vereist om bij de raad van de orde de originele doctoraalbul of Bachelorbul & Masterbul in persoon te tonen opdat de echtheid van de bul gecontroleerd kan worden. Inmiddels kan door de verzoeker een overzicht van de behaalde diploma’s worden geraadpleegd in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en kan een digitaal uittreksel worden gedownload. In plaats van het in persoon te tonen van de behaalde diploma’s dient de verzoeker nu een digitaal uittreksel van de behaalde diploma(‘s) uit het diplomaregister van DUO te downloaden en dat uittreksel vervolgens te sturen naar rekest@aova.nl. De raad van de orde kan dan zelf de juistheid verifiëren. Door deze digitale werkwijze is het niet meer nodig om het rekest in persoon in te dienen bij de raad.

 

Om een digitaal uittreksel te kunnen downloaden dient de verzoeker in te loggen op de site van DUO (www.duo.nl) met een DigiD met sms-controle. Onder ‘Diplomaregister’ en vervolgens ‘Mijn diploma’s’ is een overzicht te vinden van de behaalde diploma’s en kan een uittreksel worden gedownload. Naast het per e-mail versturen van het digitale uittreksel uit het diplomaregister van DUO dienen nog steeds, met het verzoekschrift tot beëdiging, kopieën van de originele bul(len), cijferlijsten en – indien van toepassing – de originele civiel effect verklaring  te worden verstuurd naar de raad van de orde.

 

Indien het niet mogelijk is om een uittreksel te downloaden, hetgeen in ieder geval geldt voor diploma’s behaald vóór 1996, moet het rekest wel in persoon ingediend worden bij de raad waarbij de originele bul getoond moet worden.

Zie ook: beëdigingen

Terug naar het nieuws-overzicht