Modelkantoorhandboek gratis beschikbaar

 

 

Vanaf 1 juli j.l. kunt u het gratis modelkantoorhandboek van de NOvA downloaden. De NOvA zal het handboek periodiek voorzien van updates.

In de Verordening op de advocatuur staat dat de advocaat moet beschrijven hoe hij aan bepaalde regels uit de Verordening voldoet (artikel 6.4).

Het modelkantoorhandboek kan u hierbij helpen. Zo is hierin een beschrijving opgenomen van procedures rondom kantoororganisatie, relatiebeheer en derdengelden.  Lees verder

Terug naar het nieuws-overzicht