Amsterdamse deken stelt mr. Huib van Everdingen aan in onderzoek De Brauw

 

 

De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten, Mr. Pieter van Regteren Altena, stelt oud-advocaat Mr. Huib van Everdingen extern aan in het onderzoek naar advocaten van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek in de NS-zaak. Hij zal onder verantwoordelijkheid van de deken het feitenonderzoek uitvoeren. 

Centraal staat de vraag of De Brauw zich in het ‘dossier NS’ heeft gehouden aan de beroepsregels die de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid aangaan. In het bijzonder wordt onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid, de gevolgde procedures bij het horen van betrokkenen en of sprake geweest is van belangenverstrengeling waardoor mogelijk sprake is geweest van misleiding van het publiek.  Wanneer sprake is van overtreding van de beroepsregels zal de deken tuchtrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden. 

Het onderzoek is breed van opzet en niet alleen intern gericht.  Zo heeft de deken als toezichthouder de mogelijkheid om cliëntendossiers in te zien. De Brauw is gehouden om mee te werken aan het onderzoek. De betrokken advocaten kunnen zich daarbij niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht en hun daarop gebaseerd verschoningsrecht. 

Mr. van Everdingen was als advocaat partner verbonden aan Nauta Dutilh.   

Er wordt naar gestreefd dat het onderzoek rond september  2015 zal zijn afgerond.

 

 

 

 

Terug naar het nieuws-overzicht