Bijzondere bijstand voor de te betalen eigen bijdrage vereenvoudigd

 

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR DE TE BETALEN EIGEN BIJDRAGE VEREENVOUDIGD
 

De Gemeente Amsterdam heeft met ingang van 1 augustus 2015 het  beleid met betrekking tot het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand verruimd. De aanvraag kan door de advocaat per e-mail worden gedaan met vermelding en bijvoegen van alle relevante gegevens en stukken.

De aanvraag kan worden gedaan tot uiterlijk 14 dagen na afgifte van de toevoeging. Voor de details wordt verwezen naar bijgevoegd brief. Vermeld vooral uw derdengeldenrekeningnummer, dan wordt het bedrag daarop betaald.

Terug naar het nieuws-overzicht