Planning pleidooien, brief gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

 

Brief gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 28 september 2015 inzake planning pleidooien

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch kampt met een aanzienlijke werkvoorraad dagvaardingszaken. Op verschillende manieren wordt getracht de ontstane achterstand in te lopen, onder meer door een nieuwe werkwijze en door uitbreiding van het aantal civiele raadsheren. Onlangs is in verband met de achterstand besloten de pleidooien op een langere termijn te plannen.

lees verder

Terug naar het nieuws-overzicht