Een van de opleidingsverplichtingen (artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur  en artikel 1 van het Stagebesluit 2016) is deelname aan een pleitoefening. Deelname aan de pleitoefening is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van de stageverklaring. De pleitoefening vindt ongeveer een jaar na beëdiging plaats. U wordt hiertoe tijdig opgeroepen.

Mocht u op de opgegeven datum andere verplichtingen hebben, bijvoorbeeld voortlvoeiend uit de beroepsopleiding, dan is het mogelijk dat u met iemand ruilt. Geeft u dit tijdig door aan het bureau van de Amsterdamse Orde t.a.v. mw. P.J. Paeper onder vermelding van de naam van degene met wie u ruilt en de datum van uw beider pleitoefening.

De stukken voor de betreffende pleitoefening worden u ongeveer tweeënhalve week tevoren toegezonden.De pleitoefeningen vinden plaats op woensdag vanaf 16.00 uur tot 17.30 in het Justitiegebouw aan de Parnassusweg.

Schema pleitoefeningen 2019