Van de Teammanager landelijke Taken het verzoek onderstaande regelgeving nogmaals onder uw aandacht te brengen:

Per 01-07-2015 is de regelgeving betreft de te overleggen betekenishandelingen bij een zaak waarbij de verwerende partij een onbekende woon- of verblijfplaats heeft veranderd. Naast de originelen echtscheidingsbeschikking en een gecertificeerd verzoek tot inschrijving van de klant dient u te overleggen:

  • Exploot van betekening van de beschikking aan verweerder/openbaar ministerie (origineel).
  • Authentieke versie van de digitale pagina van de Staatscourant met publicatie van de beschikking (indien geen betekening in persoon heeft plaatsgevonden, art. 820 Rv).
  • Authentieke versie van de digitale pagina van de Staatscourant met publicatie  van het exploot van betekening van de beschikking (bij onbekende woon- of verblijfplaats, art. 54.4 Rv). Voor 01-07-2015 diende dit gepubliceerd te worden in een dagblad.
  • Verklaring van non-appèl/cassatie gedateerd na de beroepstermijn (origineel).