Verleden jaar verschenen de rapporten van de commissie-Wolfsen en van de door de NOvA opgerichte commissie ‘Duurzaam stelsel’. Door de minister van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat beide rapporten zullen worden besproken tijdens een conferentie, die wordt georganiseerd in het voorjaar van 2016.

Het is mogelijk een inhoudelijke reactie te geven ter voorbereiding op deze conferentie

Indien dat het geval is, verzoeken wij u graag uiterlijk vrijdag 29 januari 2016 beknopt de belangrijkste aandachtspunten, inclusief onderbouwing, omtrent het rapport van de commissie-Wolfsen op schrift te stellen en toe te sturen. Het kan daarbij gaan om zowel positieve punten (aanknopingspunten, kansen, mogelijkheden voor verdere uitwerking) als negatieve waarderingen die voor het vervolg van de uitwerking van de plannen van belang zijn. U kunt uw reactie sturen naar: orde@aova.nl.