Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

 

Op 31 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen.Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Amsterdam. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam wordt hiermee ingetrokken.

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Amsterdam

Terug naar het nieuws-overzicht