PERSBERICHT

 

Tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse orde van advocaten op donderdag 24 maart a.s. zal de Amsterdamse dekenprijs worden uitgereikt aan de advocaat prof.mr. Tom Barkhuysen. Hij is advocaat-partner/bestuurslid bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden.

 

De dekenprijs is een jaarlijkse onderscheiding voor een (Amsterdamse) advocaat die zich binnen de beroepsgroep in het bijzonder onderscheidt hetzij als advocaat of op een geheel andere wijze.

 

Tom Barkhuysen krijgt de prijs omdat hij de link legt tussen de theorie en de praktijk, daardoor ook jonge juristen voor het advocatenvak enthousiasmeert, in actualiteitenprogramma’s op de radio zeer verhelderende commentaren geeft en zich krachtig heeft ingezet en blijft inzetten in het politieke debat over de door het ministerie van veiligheid en justitie beoogde verdere bezuiniging op de door de overheid gefinancierde rechtshulp.

 

Dit laatste wordt onder meer geïllustreerd door zijn voorzitterschap van de door de Nederlandse orde van advocaten ingestelde commissie “duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand”. Het eindrapport van deze commissie Barkhuysen is op 2 december 2015 gepresenteerd en heeft een belangrijk rol gehad in het daaropvolgende politieke debat waarin Tom Barkhuysen zich ook actief geroerd heeft.

 

De jaarvergadering vindt op donderdag 24 maart a.s. vanaf 16.00 uur plaats in het College Hotel in Amsterdam. De prijs zal rond 17.15 uur worden uitgereikt.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Amsterdamse deken, telefoonnummer 020 – 5 89 60 39 of per e-mail deken@aova.nl.