DEKEN VAN DE AMSTERDAMSE ORDE VAN ADVOCATEN
Paulus Potterstraat 18
Postbus 57590, 1040 BL AMSTERDAM
tel. 020-5896039, fax 020-5896030
www.advocatenorde-amsterdam.nl

 

                                                                      Leden van de Orde van Advocaten
                                                                      in het arrondissement Amsterdam
 

  

                                                                     
Amsterdam, 8 maart 2016 
 
 

 

Geachte collegae, geachte confrères,

 

Ordevergadering 24 maart 2016 om 16.00 uur – College Hotel, Roelof Hartplein 1, Amsterdam

 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde. De vergadering zal gehouden worden op

24 maart 2016 in het College Hotel, Roelof Hartplein 1 te Amsterdam.

Inloop vanaf 16.00 uur, aanvang vergadering 16.15 uur.

 

De agenda met bijlagen waaronder de bij agendapunt 7 behorende de begroting ordejaar 2016, sluit ik bij. Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2015.

 

De aanpassing van het huishoudelijk reglement betreft met name een nieuw artikel 8 waarin bepaald wordt dat stemmen bij volmacht niet mogelijk is.

 

De dekenprijs wordt uitgereikt aan Prof.mr. Tom Barkhuysen, advocaat-partner bestuursrecht bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

 

Aan het eind van de vergadering is er een voordracht van mr. Ton van den Brandt, voorlichter bij de rechtbank Amsterdam in het gezelschap van twee rechters met een aantal observaties over het optreden in rechte.

 

De middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Ik hoop u te treffen.

 

Hoogachtend,

 

P.N. van Regteren Altena

 

Bijlagen: Agenda, Huishoudelijk reglement, Begroting