Brief d.d. 21 januari 2016 Gemeente Amsterdam

Onderwerp: Wijze van indienen bezwaarschriften ten aanzien van besluiten van Cluster Sociaal  (WP&I)
 

Af en toe wordt er per e-mail een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van het Cluster Sociaal (WP&I), veelal gericht aan een individuele medewerker van de gemeente Amsterdam.

lees verder

 

Brochure Klachten en bezwaar - Werk en inkomen