Met ingang van 1 maart 2016  veranderen de telefoon- en faxnummers van het gerechtshof Den Haag. De nieuwe nummers zijn herkenbaar aan het 088-kengetal. De oude nummers komen te vervallen

 

Nieuw algemeen nummer per 1 maart 2016:   088 – 362 23 33.

 

Telefoon- en faxnummers griffies

Folder nieuwe telefoon- en faxnummers gerechtshof Den Haag

Deze nummers zijn ook te vinden op de website www.rechtspraak.nl.