In deze tijdelijke richtlijn zijn de uitgangspunten vastgelegd die Hof en raden van Discipline in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen. Onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken. Deze richtlijn wordt ter voorlichting gepubliceerd en daaraan kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. lees verder