Met ingang van 22 april 2016 is het Stagebesluit 2016 in werking getreden. Een belangrijke toevoeging is artikel 4 van voornoemd besluit. In artikel 4 is onder meer bepaald dat gelet op de belasting van de beroepsopleiding en het feit dat de beroepsopleiding tot het begin van het derde stagejaar duurt, stagiaires pas na anderhalf jaar na het begin van de beroepsopleiding in aanmerking komen voor vestiging in het buitenland, mits de stagiaire op moment van vertrek geen achterstand heeft opgelopen in de opleiding.

Nieuw is de Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen. In de toelichting zijn de belangrijkste vragen en  antwoorden opgenomen met betrekking tot de verplichting van de stagiaire om praktijkervaring op te doen en de overige opleidingsverplichtingen.

Graag verzoeken wij de patroon/stagiaire de processtukken digitaal en zonder producties mee te sturen met het stageverslag!

 

Stagebesluit 2016

Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen