Belangrijk bericht curator Vippost B.V.

Als curator heb ik vernomen dat de onderneming van gefailleerde vanaf medio februari 2016 zou zijn gestaakt en dat de post die vanaf die datum ter bezorging aan gefailleerde is aangeboden niet meer zou zijn bezorgd. Ik heb deze informatie verkregen van derden en nog niet kunnen verifiëren. Om erger te voorkomen, schrijf ik u deze brief. Mogelijk treft dit ook uw kantoor en de door uw kantoor aangeboden post dan wel post die voor uw kantoor bestemd was. Lees verder