Wat is de Kleinschalige Voorziening?

De ‘kleinschalige voorziening’ (KV) is een locatie in Amsterdam waar justitiële jongeren tijdens de periode van voorlopige hechtenis kunnen verblijven. Dit als alternatief voor een verder weg gelegen JJI, ver van ouders, school en netwerk. In de KV verblijven jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem in een laagbeveiligde setting. In de KV werken professionals, de jongere én zijn familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op  (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen. De focus ligt op continuering van zorg en school en het betrekken van het eigen netwerk. lees verder 

Huisregels in de Kleinschalige Voorziening (klik hier)
Reglement beperkende maatregelen (klik hier)