Op welke partij gaat u 15 maart stemmen? Wie ziet u het liefst als premier? En wie is uw gewenste minister van Veiligheid en Justitie? Het Advocatenblad peilt de politieke voorkeur van advocaten. Het onderzoek is anoniem, tenzij u in aanmerking wilt komen voor een van de tien exemplaren van het boek 'Rechtszaken met een glimlach'. In dat geval zullen uw gegevens vertrouwelijk blijven. De resultaten worden verwerkt in een artikel in het februarinummer van het Advocatenblad. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van uw stemgedrag, roept het Advocatenblad alle advocaten op aan deze enquête deel te nemen. Invullen duurt vijf tot tien minuten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Klik hier voor deelname aan de enquête