De afdeling civielrecht & belastingrecht van het gerechtshof Amsterdam is vooruitlopend op de invoering van KEI (de digitalisering van de Rechtspraak) een pilot gestart met het werken in digitale dossiers. De pilot heeft een beperkte omvang; enkel een aantal zaken wordt geselecteerd voor deelname. Het kan zijn dat u een brief ontvangt van het hof waarin gevraagd wordt om uw medewerking. Het hof ontvangt dan graag een digitale versie van het procesdossier volgens bepaalde inrichtingseisen. Voor de duidelijkheid: het verzoek betreft digitale aanlevering op vrijwillige basis. Wettelijk is dit nog niet verplicht. Om ervaring op te doen met het digitaal werken is het hof hier alvast mee begonnen en hoopt op uw medewerking.