De Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand, Commissie Van der Meer, roept alle betrokkenen op hun  stem te laten horen en  input over het stelstel in te brengen. Daarbij kan de mate van respons worden gekoppeld aan het belang dat de balie zelf hecht aan een goed systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Het zou dan ook heel prettig zijn als u, ongeacht uw praktijk, een e-mail stuurt aan deze Commissie om het belang van toegang tot het recht - binnen een duurzaam stelsel met adequate puntvergoeding - te onderstrepen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft  voor u een document opgesteld dat u, eventueel aangevuld met een korte persoonlijke boodschap, tot 15 februari a.s. kunt mailen naar commissiepuntentoekenningrechtsbijstand.hof-ams@rechtspraak.nl. Samen met alle advocaten die werkzaam zijn op het gebied van gefinancierde rechtsbijstand hoopt de NOvA op uw steun te kunnen rekenen!