Dringende oproep deelname aan enquête ten behoeve van de Commissie Van der Meer

 

In onze nieuwsbrieven van 31 januari en 1 februari jl. is al uitvoerig aandacht besteed aan de vorderende werkzaamheden van de Commissie Van der Meer. In aansluiting daarop hebben wij nog een verzoek tot medewerking van alle Amsterdamse advocaten en advocatenkantoren waarvan de praktijk geheel of gedeeltelijk bestaat uit zaken op basis van gefinancierde rechtshulp. 

 

Zoals u weet heeft de commissie drie taken: 

  1. Het op onafhankelijke wijze evalueren van de puntentoekenning in het stelsel van gefinancierde rechtshulp;
  2. Te adviseren over mogelijke negatieve dan wel positieve prikkels in de puntenaantallen teneinde de doelmatigheid van het stelsel te bevorderen;
  3. Op basis van de onder 1) en 2) verkregen informatie een voorstel te doen hoe de punten binnen het stelsel van gefinancierde rechtshulp toegekend kunnen worden zonder verhoging van de uitgaven.

 

Lees verder