Logo rechtspraakIII

 

Klantwaarderingsonderzoek: oordeel zelf!

 

1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met de rechtspraak. Bijvoorbeeld door een conflict, echtscheiding of misdrijf. Help mee aan het klantwaarderingsonderzoek van de rechtspraak. Uw mening telt.

In het voorjaar van 2017 vindt binnen alle Nederlandse gerechten het klantwaarderingsonderzoek (KWO) plaats. Graag vraag ik u als professional om mee te werken aan dit onderzoek.

 

Doel

Hoe tevreden bent u over de Rechtspraak? En hoe beoordeelt u de gang van zaken tijdens het proces? Doel van het driejaarlijkse KWO is inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over gerechten. Ook legt de Rechtspraak hiermee verantwoording af aan de maatschappij. De resultaten gebruiken gerechten om hun dienstverlening te verbeteren. Er wordt onderzoek gedaan bij rechtzoekenden, slachtoffers en professionals. De onderzoeksresultaten worden begin december 2017 bekendgemaakt. Het onafhankelijke onderzoeksbureau SAMR voert het KWO uit in samenwerking met Mobile Centre.

 

Online vragenlijst

Het onderzoek onder de professionele partijen gebeurt door een online enquête. Alle relevante professionals (advocaten, officieren, gemeenten, rechtsbijstand, curatoren, deurwaarders etc.) ontvangen per e-mail een uitnodiging om mee te doen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Het onlineonderzoek is in de maand april.

 

Interviews

Ook rechtzoekenden en slachtoffers die de rechtbank bezoeken worden gevraagd om een oordeel. Op alle hoofdlocaties van gerechten worden van februari tot en met juni interviews afgenomen. Voorafgaand aan de zitting wordt aan hen gevraagd om mee te werken en direct na afloop van de behandeling van de zaak vindt het interview plaats. Per gerecht en per zaaksoort worden er minimaal 36 interviews gehouden. In totaal levert dit bijna 3700 interviews op.

 

Meer informatie

Uw mening is erg belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de Rechtspraak. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Wilt u meer weten over het klantwaarderingsonderzoek? Raadpleeg dan onze site Rechtspraak.nl/klantwaarderingsonderzoek of volg ons op Twitter@rechtspraakNL.

 

H.C. Naves

President rechtbank Amsterdam