Advocaten worden in alle nieuwe civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof Amsterdam vanaf 14 februari a.s. verzocht verhinderdata over te leggen om de planning van een zitting te bespoedigen. 

  

Verhinderdata beide partijen
In alle nieuwe zaken worden advocaten verzocht bij het aanbrengen van de zaak de verhinderdata van beide partijen (over de periode van 38 tot en met 50 weken na aanbrengen) over te leggen, zodat in die periode een datum voor een zitting kan worden gepland. Dit betekent overigens niet dat die zitting altijd doorgang zal vinden. Bij partijberaad (zie art. 2.9 van het landelijk procesreglement) kunnen partijen laten weten of pleidooi (of een comparitie van partijen) wordt gevraagd of arrest.

 

Voorzetting werkwijze pilot
Met ingang van september 2016 is voor de civiele dagvaardingszaken het door het gerechtshof Amsterdam gehanteerde ‘pilot reglement’ vervangen door het ‘landelijke procesreglement voor de civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven’. Onder het pilot reglement werd bij het aanbrengen van de zaak tevens de zitting gepland. Partijen dienden daartoe reeds bij aanbrengen verhinderdata over te leggen. Het met ingang van september 2016 in werking getreden landelijke procesreglement voorziet niet in een dergelijke werkwijze. Het gerechtshof Amsterdam heeft besloten de werkwijze van de pilot op dit punt voort te zetten (dus in afwijking van het landelijke procesreglement) omdat dit een meer efficiënte zittingsplanning mogelijk maakt.