Leden van de Orde van Advocaten

in het arrondissement Amsterdam

 

                                                                                       
 
 
 Amsterdam, 8 maart 2017
 
  

Geachte collegae en confrères,

 

Ordevergadering 23 maart 2017 om 16.00 uur – College Hotel, Roelof Hartplein 1, Amsterdam

 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u hiermee uit voor de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde. De vergadering zal gehouden worden op 

Donderdag 23 maart 2017 in het College Hotel, Roelof Hartplein 1 te Amsterdam.

Inloop vanaf 16.00 uur, aanvang vergadering 16.15 uur.

 

De agenda met bijlagen waaronder de bij agendapunt 7 behorende begroting ordejaar 2017, sluit ik bij. Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2016.

 

Na de vergadering wordt de jaarlijkse dekenprijs uitgereikt aan mr. Eberhard van der Laan, oud-advocaat bij Kennedy Van der Laan en burgemeester van Amsterdam.

 

De middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Ik hoop u te treffen.

  

Hoogachtend,

 

  
P.N. van Regteren Altena

 

Agenda: klik hier

Begroting ordejaar 2017: klik hier