PERSBERICHT

 

Dekenprijs Amsterdamse orde van advocaten 2017 toegekend aan oud-advocaat mr. Eberhard van der Laan.

 

De Amsterdamse dekenprijs is in 2002 ingesteld als een jaarlijks door de Amsterdamse orde toe te kennen prijs voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de advocatuur. Dat hoeft niet per se een advocaat te zijn, noch een advocaat en evenmin een Amsterdammer. Eerdere winnaars waren onder andere de Amsterdamse asiel- en vreemdelingenadvocaat Rob Hamerslag, de Amsterdamse advocate Liesbeth Zegveld en de Syrische mensenrechtenadvocaat El Hassani.

 

Eberhard van der Laan is in 1983 als advocaat beëdigd en startte zijn carrière bij het Amsterdamse kantoor Van Doorne & Sjollema, thans Van Doorne. Vanaf 1990 combineerde hij de advocatuur met het lidmaatschap van de gemeenteraad in Amsterdam. In 1992 richtte hij, samen met een aantal andere Amsterdamse advocaten het kantoor Kennedy Van der Laan op. Thans is hij burgemeester van Amsterdam.

 

Een belangrijke reden voor de Amsterdamse raad om de prijs aan Eberhard van der Laan toe te kennen is dat hij na zijn overstap van de advocatuur naar het publiek bestuur zijn waardering voor de advocatuur en zijn liefde voor het vak is blijven uitdragen. Dat Eberhard van der Laan dat als burgemeester niet alleen zo beleeft en blijft beleven maar dat ook zo uitdraagt is een grote stimulans voor alle advocaten.

 

De prijs is een bronzen beeld van beeldend kunstenaar Albert Zweep (www.albertzweep.nl) van een bevlogen advocaat. Het is een wisselprijs. De winnaar houdt een klein(er) bronzen exemplaar.

 

De uitreiking door de Amsterdamse deken mr. P.N. van Regteren Altena vindt op 23 maart a.s. om 17.00 uur plaats na de jaarvergadering van de Amsterdamse orde in het College hotel, Roelof Hartstraat 1, Amsterdam.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de Amsterdamse orde, mevrouw K. Bastemeijer, telefoon 020 – 5 89 60 09, e-mail bastemeijer@aova.nl.