Geachte collega/confrère,

Op verzoek van mr. H.C. Naves, President rechtbank Amsterdam attendeer ik u op het klantwaarderingsonderzoek (KWO) van de Rechtspraak dat momenteel plaats vindt binnen alle Nederlandse gerechten. 

Als advocaten zijn wij een belangrijke professionele partij voor de Rechtspraak. Daarom is onze mening over de dienstverlening die de Rechtspraak verleent erg waardevol voor het verbeteren van de kwaliteit. Ik verzoek u daarom mee te werken en uw mening te geven.

 

Meedoen kan direct via de online enquête

https://onderzoek.samr.nl/KWOrechtspraak2017
Deelname is anoniem en duurt 5 à 10 minuten. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau SAMR.

 

De resultaten zijn in december 2017 bekend. Voor meer informatie kunt u terecht op www.Rechtspraak.nl/klantwaarderingsonderzoek.

 

Ik hoop dat u even de tijd en moeite wilt nemen om aan het onderzoek mee te werken.

Hoogachtend,

 

P.N. van Regteren Altena