Per 1 september a.s. procederen advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland digitaal. Dan treedt voor deze groep ook het nieuwe landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI in werking. Voor meer informatie over digitaal procederen in civiele zaken kunt u het webinar civiel terugzien op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten in het dossier Digitaal procederen (KEI). Hier vindt u ook veelgestelde vragen, checklists, presentaties en handleidingen over digitaal procederen.