IK HEB EEN KLACHT OVER MIJN EIGEN ADVOCAAT

Indien u ontevreden bent over uw advocaat is het belangrijk te weten wat u kunt doen.

 

Bespreek uw klacht met uw advocaat

Heeft u een klacht over uw eigen advocaat bespreek deze dan eerst met hem/haar, ook als het om de nota gaat. Het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

 

Klacht indienen bij het kantoor

Als uitpraten niet helpt kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling.In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de voor u en uw advocaat beste oplossing van het probleem.

Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan de door het kantoor gekozen onafhankelijke derde; zoals de civiele rechter, een klachteninstantie of de Geschillencommissie Advocatuur. Welke onafhankelijke derde het kantoor gekozen heeft kunt u lezen in de kantoorklachtenregeling en/of in de algemene voorwaarden van het kantoor. De onafhankelijke derde kan een bindende uitspraak doen.

 

Klacht indienen bij de deken

Heeft de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing geleid dan kunt u terecht bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.

Om een klacht over uw advocaat in te dienen maakt u gebruik van dit webformulier. Let er op dat u het webformulier zo volledig mogelijk invult. Velden met een * zijn verplicht.

Het is van belang dat u de inhoud van uw klacht op de in het webformulier aangegeven plek puntsgewijs beschrijft. Voeg alleen bijlagen bij die relevant zijn voor de beoordeling van uw klacht en nummer deze bijlagen. U wordt verzocht in de omschrijving van uw klacht naar deze genummerde bijlagen en relevante alinea’s in deze bijlage te verwijzen. Let op; onduidelijke of onvolledige verwijzingen kunnen de klachtbehandeling vertragen.

Bij het onderzoek naar uw klacht volgt de deken de leidraad dekenaal toezicht 2023. In het kader van het onderzoek bekijkt de deken ook de mogelijkheden om de klacht, bijvoorbeeld door bemiddeling, op te lossen. Indien u voor bemiddeling voelt kunt u dat ook specifiek benoemen in het webformulier. U kunt de deken in elk stadium vragen om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen, maar de deken is verplicht elke bij hem ingediende klacht eerst zelf te onderzoeken. De deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht, de tuchtrechter wel.

 

Tuchtrechter

Om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen dient u €50,- griffierecht per advocaat te betalen. De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in princi­pe geen schadevergoeding vaststellen. Als het u juist te doen is om schadevergoeding, kunt u een procedure bij de civiele rechter tegen uw advocaat aanspannen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het hof van discipline. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.