OPROEP

Aan alle advocaten in het arrondissement Amsterdam:

Er moet snel een einde komen aan de jarenlange bezuinigingen op het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. De dor de regering ingestelde Commissie Van der Meer heeft na uitvoerig onderzoek geconcludeerd dat het stelsel dringend groot onderhoud nodig heeft en berekend dat er jaarlijks €127 miljoen extra nodig is.
De reactie van de regering is een klap in het gezicht van de advocatuur: in plaats van investeren wil zij verder bezuinigen.

Wat daarbij extra steekt is dat de overheid zelf de grootste veroorzaker is voor de toenemende behoefte aan ​rechtsbijstand: in 60% van de zaken in het stelsel is de overheid de wederpartij. Intussen neemt de bereidheid bij advocaten om (nog) aan het stelsel deel te nemen gestaag af. Er dreigt een blijvend verlies aan kennis en ervaring.

De NOVA heeft de pijnpunten op een rij gezet: Position paper NOvA

Vertegenwoordigers van de specialisatieverenigingen, portefeuillehouders rechtsbijstand en VSAN hebben de situatie besproken en er bleek een grote actiebereidheid.
Concreet houdt dit nu in dat de NOVA, de VSAN en de lokale orden iedere advocaat oproepen om op 1 februari as. om 12:30 in toga te demonstreren op het Plein.
de Tweede Kamer vergadert dan verder over deze materie en het is belangrijk dat we laten zien dat de problematiek serieus is en ons in beweging kan krijgen!

 

Degenen die op 1 februari as. mee willen doen aan de demonstratie kunnen dit opgeven

via: hm@advocaten-hemony.nl