De dekens hebben kennisgenomen van de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens zien deze nieuwe norm als een zinvolle uitwerking van de kernwaarde ‘deskundigheid’, passend binnen de verdere kwaliteitsontwikkeling binnen de advocatuur. Hoewel de wijzigingsverordening nog niet in werking is getreden, roepen de dekens alle advocaten op om alvast te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. Kijk voor meer informatie over de verschillende vormen van gestructureerde feedback en de daaraan gestelde eisen op de website van de Nederlandse orde van advocaten.