Leden van de Orde van Advocaten

in het arrondissement Amsterdam

 

 

                                                                                              Amsterdam, 14 maart 2018

 

Geachte collegae, geachte confrères,

 

Ordevergadering 29 maart 2018 om 15.00 uur – De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam

 

Op 29 maart 2018 zal ik aftreden als deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering waar ook een nieuwe deken gekozen zal worden. De raad van de orde stelt voor mr. E.J. Henrichs in deze vacature te benoemen.

 

De vergadering zal gehouden worden op

 

donderdag 29 maart 2018 in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam.

 

Het aanvangstijdstip is 15.00 uur.

 

De agenda met bijlage behorende bij agendapunt 8, de begroting ordejaar 2018, sluit ik bij.  Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2017.

 

 De dekenprijs wordt uitgereikt aan mr. John Beer.

 

Aansluitend, vanaf 16.00 uur, vindt een seminar plaats waar de fatsoenlijke advocaat centraal staat.

 

Er zullen korte inleidingen worden gehouden door mevrouw mr. Q.R.M. Falger (rechter rechtbank Amsterdam, voorzitter Raad van Discipline Amsterdam), mevrouw prof. mr. D.J.B. de Wolff (hoogleraar Advocatuur Universiteit van Amsterdam), de heer mr. H.J. Biemond (advocaat Allen & Overy) en mr. M.Ch. Kaaks (advocaat, columnist Advocatenblad) gevolgd door een discussie onder leiding van mevrouw mr. J.A. Schaap (advocaat, lid Hof van Discipline).

 

De middag wordt afgesloten met een receptie van 17.30 tot 19.00 uur.

 

Ik hoop u te treffen.

 

Hoogachtend,

 

 

P.N. van Regteren Altena

 

Bijlagen:

Agenda 

Begroting ordejaar 2018