Team Kantonzaken werkt aan verkorting van de zittingstermijnen en het voorkomen van onbenutte zittingscapaciteit.

In verband daarmee geldt vanaf 1 januari 2018 het volgende voor rolzaken en zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid:

  1. de landelijke procesreglementen zullen strikt worden gehandhaafd. Dit betekent onder meer dat niet opnieuw gepland wordt als een zittingsdatum is vastgesteld met inachtneming van verhinderdata of als verzuimd is verhinderdata aan te leveren;
  2. als meer dan 20 dagdelen als verhinderdata worden opgegeven, kan de zitting worden vastgesteld zonder rekening te houden met die verhinderdata. Uitstel zal dan niet worden verleend;
  3. ook bij een gezamenlijk verzoek om uitstel zal worden beoordeeld of dit geen onredelijke vertraging van de zaak oplevert;
  4. bij klemmende redenen of overmacht, mits voldoende toegelicht en onderbouwd, zal conform de landelijke reglementen uitstel worden verleend.