Het Hof Amsterdam organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij met de advocatuur van het ressort Amsterdam de gang van zaken rond de civiele rol wordt geëvalueerd.

Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op donderdag 19 april van 14:00 uur tot 16:00 uur.

De bijeenkomst zal worden gehouden in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

 
Van de teams civiel recht zullen in elk geval een of meer rolraadsheren en juridisch en administratief medewerkers die betrokken zijn bij de rol aanwezig zijn.

Op de bijeenkomst kunnen ervaringen worden uitgewisseld en vragen, wensen en opmerkingen worden besproken met betrekking tot de werkwijze van de roladministratie.

 
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

Voor deelname kunt u zich tot en met 13 april a.s. aanmelden via het e-mailadres:

Nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@rechtspraak.nl

Het maximum aantal deelnemers is 30.

 
Met vriendelijke groet,

 
Mincke Melissen en Christiaan Toorman

Teamvoorzitters civiel recht