Met ingang van dit jaar zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot de CCV opgave. De uitvraag zal naar verwachting begin maart 2018 plaatsvinden. U zult voorafgaand daaraan per mail worden geïnformeerd over de exacte datum met toelichting.

 

De beoogde wijzigingen op een rijtje:

 

  • Opgave via een toegestuurde weblink (dus zonder advocatenpas);
  • Er is geen kantooropgave meer. Elke individuele advocaat dient één of meer vragen te beantwoorden met betrekking tot de kantoororganisatie en dient zich er van te vergewissen dat één en ander binnen het kantoor op ordelijke wijze gebeurt.
  • De certificaten moeten geüpload worden (tot een maximum van 30 punten gelet op artikel 4.4 lid 3 Voda).
     
    Deze controle ziet op naleving van de norm van 20 opleidingspunten. U kunt een eventueel tekort aan opleidingspunten compenseren met een overschot aan punten dat u in het voorafgaande kalenderjaar hebt gehaald, tot een maximum van 10 punten. Indien u te weinig punten hebt behaald, wordt u in het kader van de ccv uitvraag in de gelegenheid gesteld de deken te berichten wat de reden hiervan is. De deken zal u vervolgens berichten over het vervolg.