Per 15 februari 2018 zal de administratie van de rechtbank Amsterdam in bestuursrechtelijke beroepsprocedures (uitgezonderd vreemdelingenzaken) verhinderdata opvragen voordat de beroepszaken op zitting worden gepland. Met opgegeven verhinderdata wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Dit is een wijziging van de huidige werkwijze, waarbij door de rechtbank een zittingsdatum wordt voorgesteld en er binnen een week kan worden gereageerd. Die werkwijze komt per 15 februari 2018 te vervallen. Lees verder