In oktober 2016 is het Visiedocument rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen verschenen.
Aanleiding hiertoe vormde de constatering in de dagelijkse praktijk van de familierechters dat de
problematiek rondom kinderen van ouders die op een verkeerde manier uit elkaar gaan groot en
complex was geworden. Het visiedocument richt zich erop om het totale proces zodanig vorm te geven  dat zo min mogelijk kinderen van de ouders die er niet meteen samen uitkomen in een zwaar  beschadigende situatie terechtkomen. Lees verder