Bericht van de afdeling privaatrecht, kantonzaken van de rechtbank Amsterdam

 
De termijn voor het indienen van verhinderdata in kantonzaken van de rechtbank Amsterdam is recentelijk gewijzigd van 2 naar 3 werkdagen voorafgaand aan de rolzitting. Deze wijziging is doorgevoerd in de standaard correspondentie en beslissingen.

 

Omdat de wijziging van de termijn niet duidelijk in de standaard documenten is aangegeven, noch op andere wijze is gecommuniceerd, wordt door deze nieuwsbrief en publicatie op de website de wijziging expliciet onder uw aandacht gebracht.