LET OP: U dient de inkomenscategorie financiële bijdrage 2019 van de Nederlandse Orde van Advocaten vóór 1 januari a.s. zelf aan te passen via Mijn Orde lees verder