Het modelkantoorhandboek is in september 2018 voorzien van een update. Op de website van de Nederlandse Orde vindt u een versie van het modelkantoorhandboek waarin de gedane wijzigingen zichtbaar zijn, en een versie waarin deze wijzigingen al zijn overgenomen. Zo kunt u zelf zien wat er is gewijzigd, en of (en waar) u deze wijzigingen in uw eigen kantoorhandboek overneemt. Het is aan te raden alle wijzigingen te bekijken.

Lees verder