Met ingang van 1 januari 2019 zal de Rechtbank Amsterdam 4 MK-zittingen per maand labelen als een ASR-zitting (adolescentenstrafrecht). Op deze zittingen worden zaken geappointeerd waarbij tot toepassing van het ASR is geadviseerd dan wel waarbij toepassing van het ASR een reële mogelijkheid lijkt. Het gaat om jongvolwassen verdachten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar (art. 77c Sr). De verdediging kan op deze zittingen dus te maken krijgen met de “bijzondere bepalingen voor jeugdigen en jongvolwassenen”, ook als zij niet gespecialiseerd zijn in het jeugdstrafrecht. Deze zittingen zullen bemenst worden door gespecialiseerde rechters en griffiers. Mochten 4 zittingen per maand onvoldoende blijken dan zal het aantal worden uitgebreid.

R.H.G. (Rein) Odink

Rechter / Teamvoorzitter team 1

Afdeling publiekrecht