OPROEP TOT STAKING

 

 

Oproep van de orde van advocaten Amsterdam

 

 Collega’s,

 Zoals bekend worden door de regering maatregelen voorbereid die een einde maken aan het stelsel van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een lager inkomen.

Men wil een overheidsorgaan, een poortwachter, aanwijzen om vooraf te beoordelen of het noodzakelijk is dat een advocaat wordt toegevoegd. En dit terwijl de overheid in de meeste zaken zelf de tegenpartij is.

 Commerciële partijen als rechtsbijstandsverzekeraars mogen offertes uitbrengen om de taak van advocaten over te nemen.

 Intussen zijn de toevoegvergoedingen in de meeste zaken al jarenlang veel en veel te laag. Daaraan wordt niets gedaan. Steeds meer advocaten stoppen met de sociale praktijk of met de advocatuur. Mensen in de problemen vinden steeds moeilijker een advocaat die voor een toevoegvergoeding wil optreden.

 De orde van advocaten en de VSAN overleggen al jaren met de overheid. Tevergeefs. Ook is al jaren met enige regelmaat gedemonstreerd. Tevergeefs. Vandaar dat nu – voor het eerst – is besloten op te roepen tot een werkstaking.

 Deze eerste staking zal kort zijn: woensdag 16 januari 2019 van 9:00 tot 9:30.

Vergelijkbare stakingen worden georganiseerd in de meeste andere arrondissementen en bij de Tweede Kamer waar,  ook op 16 januari as., wordt vergaderd over de denkbeelden van het kabinet.

 Wij roepen iedereen op mee te doen en dat zichtbaar te maken door met velen te verschijnen voor de ingang van de rechtbank aan de Parnassusweg/Fred. Roeskestraat.

Evert-Jan Henrichs, de deken , zal een korte toespraak houden.

 De besturen van de rechtbank en het gerechtshof hebben laten weten begrip te hebben voor deze actie en verwacht mag worden dat zittingsrechters geduld zullen hebben.

 Dit gaat elke advocaat aan. Dus ook degenen die geen toevoegingen doen en degenen die geen zittingen hebben wordt daarom gevraagd solidair en zichtbaar te zijn.  Komt dus allen!

 

 Namens de raad van de orde in Amsterdam,

Harmen Meijerink, portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand.

           

ZEGT HET VOORT!